Högläsning

Plats: Grand

1 oktober

Tid: 18:00 – 20:30

I samarbete med Bibliotek Uppsala.