ESF

Fritid Uppsala får stöd från program inom EU. EU stöder projekt som syftar till att motverka och mildra konsekvenserna av ekonomiskt utsatthet. Insatserna riktade till barn och unga ska syfta till att ge dem förutsättningar för en meningsfull fritid och trygg skolgång och därmed öka deras möjligheter till social gemenskap, samtidigt som risken för skolavhopp minskar.

På Gottsunda allaktivitetshus bedrivs ett treårigt EU-finansierat projekt i syfte att öka möjligheterna för barn & unga att få en innehållsrik fritid. Projektet verkar för att utveckla strategier för  inflytande hos barn samt att verksamheten utformas efter deras behov, intressen och erfarenheter som grund. Projektet pågår fram till september 2026.

Uppdaterad: