Filmvisning

Plats: Grand

13 september

Tid: 18:00 – 20:30

Fimvisning (för medlemmar).