Fritid Uppsalas fritidsgårdar har ett antal replokaler och studios som finns att hyra av grupper eller individer.

De replokaler som finns i fritidsgårdarna drivs oftast i egen regi. Men det finns också repor som drivs i samarbete med studieförbund.

Björklinge fritidsgård har en väl utrustad replokal som kan bokas hos gården.
Kontakt: Björklinge fritidsgård 018 - 727 79 39

Gränby fritidsgårds replokal drivs i samverkan mellan Sensus och fritidsgården. Här går också bra att göra inspelningar.
Kontakt: Gränby fritidsgård 018 - 727 57 37

Lötens fritidsgård ligger nära Kastellparken i Nyby i vilken Sensus har replokaler.
Kontakt: Sensus i Uppsala 018-66 19 50

Stenhagens fritidsgård har en välutrustad studio som delas med skolan och har inspelningsmöjligheter.
Kontakt: Stenhagens fritidgård 018 - 727 88 29

Sävja fritidsgård har både en replokal och en studio. Du får tillgång till båda för 100 kr per månad.
Kontakt: Sävja fritidsgård 018 - 727 52 90

Tunets fritidsgård har en utrustad replokal som går att boka.
Kontakt: Tunets fritidsgård 018 - 727 66 11

6 april 2016